Ο Μύρων Κυνηγαλάκης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2003) με μεταπτυχιακό στη ρομποτική και στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου του Ε.Μ.Π. (2005).
 
Έχει απασχοληθεί σε πληθώρα ειδικών μηχανολογικών έργων υψηλών απαιτήσεων και πολυπλοκότητας σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αρχικά και στη niron στη συνέχεια.
 
Διαθέτει βαθιά γνώση των πλέον πρωτοπόρων συστημάτων και υλικών που μπορούν να ενσωματωθούν στα σύγχρονα κτίρια.