Σχεδιασμός πορτών στο έργο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Σχεδιασμός πορτών στο έργο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Σχεδιασμός πορτών στο έργο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Σχεδιασμός πορτών στο έργο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος