Σχεδιασμός Νέου Κτιρίου Παραγωγής και Διοίκησης Βιοτεχνίας Μελιού στο Κατακάλι Κορινθίας 1.200τ.μ. για την εταιρεία «Ελληνικό Μέλι» (2015)
Σχεδιασμός Νέου Κτιρίου Παραγωγής και Διοίκησης Βιοτεχνίας Μελιού στο Κατακάλι Κορινθίας 1.200τ.μ. για την εταιρεία «Ελληνικό Μέλι» (2015)
Σχεδιασμός Νέου Κτιρίου Παραγωγής και Διοίκησης Βιοτεχνίας Μελιού στο Κατακάλι Κορινθίας 1.200τ.μ. για την εταιρεία «Ελληνικό Μέλι» (2015)