Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)
Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)
Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)
Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)
Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)
Μελέτη Ανακατασκευής Κινηματογράφου «Αθηνά» - Ζωγράφου (2013)