Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)
Κατασκευή Δύο Αντλιοστασίων Λυμάτων - Σαλαμίνα, 16Μ€  (ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΖΗΤΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2011-12)