Διατηρητέο Κτίριο ΔΔΜΝ Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Διατηρητέο Κτίριο ΔΔΜΝ Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Διατηρητέο Κτίριο ΔΔΜΝ Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Διατηρητέο Κτίριο ΔΔΜΝ Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Διατηρητέο Κτίριο ΔΔΜΝ Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος