Γενική Ανακατασκευή Μετά Από Πυρκαγιά με Ενισχύσεις Συγκροτήματος Κτιρίων Πρώην Γραμμής Α.Ε. (5.000m2, 2Μ€ Arcon Constructions 2006)
Γενική Ανακατασκευή Μετά Από Πυρκαγιά με Ενισχύσεις Συγκροτήματος Κτιρίων Πρώην Γραμμής Α.Ε. (5.000m2, 2Μ€ Arcon Constructions 2006)