Λαογραφικο Μουσειο Δομνιστας

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία υλικού προβολής και καταγραφή υλικού στο Λαογραφικό Μουσείο Δομνίστας.

Ημερομηνια:
2015
Κυριος του εργου:
Δήμος Δομνίστας
Τοποθεσία:
Δομνίστα
Date:
Category: