Αντιστηριξεις με εδαφοηλωση και κατασκευη φεροντα οργανισμου

Εκσκαφές, αντιστήριξη πρανών με εδαφοήλωση και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) σύμφωνα με εδαφοτεχνική μελέτη, κατασκευή φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ημερομηνια:
2012
Κυριος του εργου:
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Ντράφι
Date: