Joomfish System Plugin not enabled

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

energiako

Τι είναι η ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή απόδοση κτιρίων?

Κάθε κτίριο καταναλώνει ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας. Αυτό το ποσό είναι η ενέργεια που απαιτείται να καταναλωθεί για να υπάρχει επαρκής θέρμανση, ψύξη, λειτουργία των συσκευών, φωτισμός και ζεστό νερό χρήσης. Είναι προφανές ότι ένα καλά μονωμένο κτίριο απαιτεί μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τις παραπάνω χρήσεις.

Η μόνωση ενός κτιρίου προσδιορίζεται τόσο από τα κουφώματα που έχει στα ανοίγματά του, όσο και από την μόνωση του κελύφους και του δώματος. Όσο καλύτερη η τεχνολογία των κουφωμάτων (π.χ. θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα) και η μόνωση, τόσο λιγότερη η ενέργεια που απαιτείται να καταναλωθεί για την θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου παίζει και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επίτευξη ικανοποιητικής ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Έτσι για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση ηλιακού θερμοσίφωνα είναι σαφώς οικονομικότερη, σε σχέση με έναν θερμοσίφωνα που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τόσο τα κτιριοδομικά, όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά, διεξάγεται η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και προσδιορίζεται πόσο ενεργοβόρο είναι αυτό.

Τι είναι και που χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)?

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προσδιορίζει το πόσο ενεργοβόρο είναι ένα κτίριο ή μια ξεχωριστή ιδιοκτησία (μέρος του κτιρίου) με βάση τα κτιριοδομικά του και τα ηλεκτρομηχανολογικά του χαρακτηριστικά. Το κτίριο ή η ιδιοκτησία κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία από Α+ (Βέλτιστη ενεργειακή κατάταξη) έως Η (δυσμενέστερη ενεργειακή κατάταξη).

Πρέπει υποχρεωτικά να εκδώσω Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το διαμέρισμά μου?

Κάποια στιγμή όλα τα κτίρια είτε στο σύνολό τους είτε σαν μεμονωμένα διαμερίσματα θα πρέπει να καταγραφούν ενεργειακά, εκδίδοντας ένα ΠΕΑ.

Μέχρι στιγμής, στην έκδοση ΠΕΑ υποχρεούνται να προβούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε κάθε πώληση κτιρίου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας μεγαλύτερης από 50 τετραγωνικά μέτρα.
  • Από 9/1/2012, θα είναι υποχρεωτική η έκδοση του πιστοποιητικού και για κάθε ενοικίαση κτιρίου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 50 τ.μ.
  • Επίσης είναι απαραίτητη η έκδοση του πιστοποιητικού μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των ορθότερων επεμβάσεων, ώστε σε περίπτωση ανακαίνισης να επιτευχθεί η βελτίωση ενός κτιρίου στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης έχει ισχύ για δέκα χρόνια

Πως μπορούμε να βελτιώσουμε ένα κτίριο και να το κάνουμε τόσο φιλικότερο προς το περιβάλλον όσο και πιο οικονομικό στη χρήση του?

Παράλληλα με την έκδοση του ΠΕΑ, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η βελτίωση είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται είτε με την τοποθέτηση πιο αποδοτικών οικοδομικών στοιχείων (καλύτερα κουφώματα, καλύτερη θερμομόνωση), είτε με την αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων, με άλλα νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια για την θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού στον χώρο μας.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων επεμβάσεων σε κάθε περίπτωση, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής εκπονεί παράλληλα με το πιστοποιητικό και μια τεχνοοικονομική μελέτη, από την οποία γίνεται κατανοητό αν μια επέμβαση βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου είναι συμφέρουσα. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται μια συμβατική τιμή του αρχικού κόστους της επέμβασης και προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται απόσβεση του κόστους της επένδυσης σε σχέση με το όφελος που θα υπάρχει από την εξοικονόμηση ενέργειας στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ. Οίκον» επιδοτεί έως και 70% τέτοιες επεμβάσεις. Δείτε περισσότερα εδώ.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης?

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι:

  • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.
  • Ο αριθμός κτηματολογίου του κτιρίου εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. (Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ο ΚΑΕΚ, απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης και ο κωδικός ιδιοκτησίας)
  • Οι κατόψεις του κτιρίου. Σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει η έκδοση πιστοποιητικού για τμήμα κτιρίου, απαιτείται η κάτοψη μόνο του τμήματος αυτού.
  • Το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.
  • Ένας πρόσφατος λογαριασμός της Δ.Ε.Η.
  • Φύλλο ελέγχου του καυστήρα (εάν υπάρχει).

Πόσο θα μου κοστίσει?

Πλέον ισχύει η απελευθέρωση αμοιβών μηχανικού και το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει τιμές χαμηλότερες από τα 2-2,5€/m2 ανά περίπτωση που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

NIRON | Χαλκίδος 2 & Ιωνίας | Άνω Πατήσια σταθμός ΗΣΑΠ | Τ.Κ.111 43 | T: +30 2169000023-24 | F+30 2103302111 | Email: info [at] niron.gr